Vill du få mer kunskap och energi i ditt arbetsliv?

Vi erbjuder mentorskapsprogram som är anpassade för dig som arbetar i roller som Executive Assistant, Office Manager, Facility Manager, projektledare eller chef.

Ett mentorskap är ett sätt att inspirera och få människor att hitta en ny roll i sitt yrke. I mentorn får du ett stöd som kan hjälpa dig vidare i olika situationer och i just din utveckling. Vill du bli mentor för någon i din yrkesgrupp eller skulle du vara intresserad att få en mentor (dvs bli adept i vårt program). 
Programmet som innehåller 6 träffar är helt individanpassat och utgår från ditt behov och din ambitionsnivå.
Tillsammans hittar vi nya vägar för din yrkesroll utifrån dig som individ. Genom oss får du tillgång till ett nätverk av mentorer. 


Nästa mentorskapsprogram startar januari 2024.
Hör gärna av dig så berättar vi mer.
Varför är det bra att ha en mentor?

Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis äldre) person har rollen som förebild och erbjuder sin kompetens, erfarenhet, tid och sitt nätverk till en person med viljan till stöd i sin personliga utveckling. Det finns ideella och kommersiella mentorer.

För att lyckas i sin yrkesroll är det viktigt att man hela tiden utvecklar sin kunskap, erfarenhet och insikt. Ett av de äldsta sätten att göra det på är genom att skaffa sig en mentor. Genom ett mentorskap får du en slags ”turboladdning” i din personliga utvecklig. Genom mentorskapet får du nämligen tillgång till kunskaper, erfarenheter och nätverk som din mentor under lång tid har ackumulerat.
En mentor kan vara till hjälp i olika situationer och faser i livet. Det kan vara när du tar din första chefsroll, när du är ny på arbetsmarknaden, när du ska starta ett företag, när du går in i en ny roll, och så vidare.

För att mentorskapet ska resultera i bestående effekter krävs en strukturerad och planerad arbetsgång. Vi hjälper till med utformning, information och enkla mallar att följa.

Vad sker första tillfället?

• Personlig presentation
Berätta på ett öppet och ärligt sätt vilka ni är. Berätta om privatliv, bakgrund, utbildning och karriär. Framför allt, berätta om de misstag och erfarenheter ni har gjort och fått genom livet. Hur ni har hanterat och löst olika situationer och utmaningar? Hur man har agerat i olika situationer säger en del om vem man är som person. Fokus ska vara på adepten som person, mentorn behöver veta så mycket som möjligt för att bilda sig en uppfattning om hur han/hon ska agera och tjänstgöra som mentor.
•Förväntningar
Vad förväntar ni er av varandra? Vem ska göra vad och vem ska ansvara för vad? De flesta förväntningarna bör komma ifrån adepten men även mentorns förväntningar och krav på adepten är viktiga. Det är adeptens förväntningar som ska färga syfte och mål med ert mentorskap. Vem skapar och driver agendan är en annan fråga som hamnar under förväntningar.
•Agenda/ämnesområden
För att fokusera på rätt saker och att ha något att strukturerar er relation efter är det viktigt att ni tidigt i er relation göra klart för vilka ämne som framför allt ska belysas. Är det chefsrollen i sig, är det ekonomin eller adeptens personliga utveckling som ska ligga till grund för mentorskapet. Ska mentorskapet främst vara till för att hantera den operativa vardagen eller ska det finnas en långsiktig och strategiskt tyngdpunkt. Detta är bara några exempel på vad ni kan beakta.
•Mötesstruktur
Vart, när och hur ska ni genomföra era mentor/adept-möten. Hur ofta vill ni träffas? Ska möten genomföras digitalt eller ska ni ses fysiskt? Försäkra er om att ni kan sitt ostört. Hur långa ska era möten vara? En timme är ett bra riktmärke (förutom för ert första möte, se ovan). På en timme hinner ni bygga vidare på relationen men även avhandla de viktigaste frågorna. Det kan vara en fördel att träffas lite oftare i början så att relationen får en chans att utvecklas tidigt. Bestäm hur frågeställningarna ska förberedas och om en agenda ska skickas ut innan mötet.

Hur går det till?

1.Hör av dig till oss och ange om du söker en mentor eller om du är intresserad att bli mentor. Därefter kommer vi att ställa några frågor om behov, bakgrund och förväntningar.

2. Du kommer i detta skede få mer information kring kostnader och ersättning som utgår i programmet. Vi kommer sedan starta ett arbete för att matcha ihop dig med rätt mentor eller adept.

3.Första tillfället är alltid utan kostnad. Därefter ses ni vid 6 tillfällen a´1 timme, under en period som är bestämd på förhand.