Det går att mötas

2020-11-05

Sveriges mötesanläggningar har minimerat smittspridningen under den här pandemin. Men just när vi som bransch bevisat att det GÅR att mötas coronasäkert, skruvar Folkhälsomyndigheten åt rekommendationerna igen. Tack för att ni fortsätter våga att mötas!

Vi förstår oron. Säkerheten för dig och dina medarbetare går först och vi har alla ett gemensamt ansvar att stoppa smittspridningen. Men Sveriges mötesanläggningar fortsätter att kämpa hårt för att alla ska kunna mötas tryggt! Så innan du bokar av, ge anläggningen en chans att berätta hur de jobbar med att coronasäkra ditt möte. Bl.a genom:

- Luftig möblering i mötesrummet

- Hur trängsel undviks i matsalar och allmänna utrymmen

- Noggranna städ- och vädringsrutiner

- Handspritsstationer

- Utbildning i smittskyddshantering för personalen

- Möjligheter till hybridmöten för att skydda riskgrupper

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns ett riskbedömningsverktyg som du kan använda för att utvärdera risken för just ditt möte, ta gärna hjälp av det.

Bra frågeställningar att ha i åtanke:

·     Är ni ett stort antal deltagare?

·     Ska några resa in från andra länder eller regioner?

·     Finns personer som tillhör en riskgrupp bland deltagarna?

Vi hjälper dig gärna med ditt nästa möte, så corona-säkert som möjligt såklart! 

Ställ din fråga till oss här.

Källa: Svenska Möten och  Folkhälsomyndigheten