Vad gäller from 29 september?

Hurraaaa! Från och med den 29 september är det fritt fram att mötas igen!

Men slutna företagskonferenser på mötesanläggningar har aldrig omfattats av de rådande begränsningarna av antalet deltagare i allmänna sammankomster. För att en sammankomst ska ses som allmän krävs att allmänheten har tillträde till den, vilket sällan är fallet för företagskonferenser. Istället fortsätter de regler för trängsel och alkoholservering som Folkhälsomyndigheten har beslutat om fram till den 29 september.

Naturligtvis kommer försiktighet och personligt ansvar att gälla även i framtiden. Tvätta händerna, stanna hemma om du har symptom och håll avstånd.

Rekommendation om riskbedömning

För evenemang och sammankomster som inte omfattas av ordningslagen rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra för samhället kritiska funktioner bör särskild försiktighet iakttas. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen (se tabell 1 och tabell 2).

Digitala möten så som Skype-möten eller webbseminarier bör generellt övervägas som alternativ. Vid alla evenemang bör arrangören vara extra noga med att personer med symtom inte deltar och att bra möjligheter till en god handhygien finns.

Allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken

 • Genomför en riskbedömning
 • Ge information i förväg om att personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, inte bör komma till evenemanget.
 • God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel). Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
 • Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)
 • Rekommendation om riskbedömning

  För evenemang och sammankomster som inte omfattas av ordningslagen rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra för samhället kritiska funktioner bör särskild försiktighet iakttas. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen (se tabell 1 och tabell 2).

  Digitala möten så som Skype-möten eller webbseminarier bör generellt övervägas som alternativ. Vid alla evenemang bör arrangören vara extra noga med att personer med symtom inte deltar och att bra möjligheter till en god handhygien finns.

  Allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken

  • Genomför en riskbedömning
  • Ge information i förväg om att personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, inte bör komma till evenemanget.
  • God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel). Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
  • Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)

Vill du veta mer så kontakta oss